گروه موسوم به فجر لیبی اعلام کرد که مصر و امارات در حمله هوایی علیه مواضع این گروه در طرابلس دست داشتند.
به گزارش الیوم السابع، سخنگوی گروه مسلح موسوم به فجر لیبی که از سوی اسلامگراها در این کشور حمایت می شود اعلام کرد که در درگیریهای روز شنبه در طرابلس، جنگنده های مصر و امارات حملاتی را علیه مواضع گروههای مسلح فجر لیبی انجام داده اند.
وی با اشاره حملات هوایی علیه مواضع اسلامگراها در طرابلس طی عصر روز شنبه اعلام کرد که مصر و امارات در این حملات دست داشتند.
شایان ذکر است این گروه اعلام کرده بود که پس از شش هفته متوالی درگیری با دیگر گروههای مسلح توانسته کنترل فرودگاه بین المللی طرابلس را به دست گیرد.