بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی؛

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور در ۳ ماهه دوم از اجلاسیه سوم، ۷ شهریور ۹۳ تا ۶ آذر، هیچ کدام از قوانین مصوب مجلس را در مهلت قانونی ابلاغ نکرده است.

نقل از تسنیم، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد نظارتی نهمین دوره مجلس، 3 ماهه دوم از اجلاسیه سوم (7 شهریور 1393 تا 6 آذر 1393) را آماده کرده است که مهمترین محورهای آن به شرح ذیل است.

در مهمترین محورهای این مجموعه که شامل امور نظارتی مجلس نهم در 3 ماهه دوم از اجلاسیه سوم است، عبارتند از:

1- نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین: از مجموع 6 قانون ابلاغ شده به رئیس‌جمهور در بازه زمانی فوق، ایشان هیچکدام از این قوانین را در مهلت قانونی 5 روزه (مذکور در ماده اول قانون مدنی) ابلاغ نکرده و در ابلاغ 6 قانون به روزنامه رسمی نیز مجموعا به مدت 39 روز تاخیر داشته است.

2- نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان و دستگاه‌های اجرایی: پایش مصوبات دولت حکایت از آن دارد که هنوز آیین‌نامه‌های مربط به تعداد زیادی از قوانین مصوب مجلس هشتم و نهم تصویب نشده است. از تعداد 83 آیین‌نامه مربوط به قانون پنجم توسعه نیز تعداد 38 مورد هنوز تهیه نشده است. همچنین در اجرای تبصره یک بند 7 ماده 49 آیین‌نامه داخلی مجلس دو گزارش از کمیسیون عمران در صحن علنی قرائت و برای اقدام مقتضی به بالاترین مقام مسئول ارسال شده است.

3- تذکر نمایندگان به وزرا و رئیس‌جمهور: نمایندگان مجلس نهم از 7 شهریور 1393 الی 6 آذر 1393 جمعا 819 مرتبه به وزرا و رئیس‌جمهور تذکر داده‌اند که از آن میان رئیس‌جمهور مخاطب بیشتر تذکر (103 فقره) و وزرای دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات مخاطب کمترین تذکر (هر کدام 6 فقره) بوده‌اند. توضیح اینکه از میان 103 تذکر رئیس‌جمهور تنها 10 مورد به عملکرد ایشان بوده و مابقی تذکرات در خصوص عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه ایشان است.

4- تذکرات شفایی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: نمایندگان مجلس نهم از 7 شهریور 1393 الی 6 آذر 1393  جمعا 429 مرتبه به وزار و مسئولان دستگاه‌های اجرایی تذکر شفاهی داده‌اند. رئیس جمهور مخاطب بیشترین تذکر (61 فقره) و وزیر اطلاعات مخاطب کمترین تذکر (1 فقره) بوده اند. توضیح اینکه از میان 61 تذکر ایشان تنها 8 مورد مربوط به عملکرد ایشان بوده و

نقل از تسنیم، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد نظارتی نهمین دوره مجلس، 3 ماهه دوم از اجلاسیه سوم (7 شهریور 1393 تا 6 آذر 1393) را آماده کرده است که مهمترین محورهای آن به شرح ذیل است.

در مهمترین محورهای این مجموعه که شامل امور نظارتی مجلس نهم در 3 ماهه دوم از اجلاسیه سوم است، عبارتند از:

1- نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین: از مجموع 6 قانون ابلاغ شده به رئیس‌جمهور در بازه زمانی فوق، ایشان هیچکدام از این قوانین را در مهلت قانونی 5 روزه (مذکور در ماده اول قانون مدنی) ابلاغ نکرده و در ابلاغ 6 قانون به روزنامه رسمی نیز مجموعا به مدت 39 روز تاخیر داشته است.

2- نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان و دستگاه‌های اجرایی: پایش مصوبات دولت حکایت از آن دارد که هنوز آیین‌نامه‌های مربط به تعداد زیادی از قوانین مصوب مجلس هشتم و نهم تصویب نشده است. از تعداد 83 آیین‌نامه مربوط به قانون پنجم توسعه نیز تعداد 38 مورد هنوز تهیه نشده است. همچنین در اجرای تبصره یک بند 7 ماده 49 آیین‌نامه داخلی مجلس دو گزارش از کمیسیون عمران در صحن علنی قرائت و برای اقدام مقتضی به بالاترین مقام مسئول ارسال شده است.

3- تذکر نمایندگان به وزرا و رئیس‌جمهور: نمایندگان مجلس نهم از 7 شهریور 1393 الی 6 آذر 1393 جمعا 819 مرتبه به وزرا و رئیس‌جمهور تذکر داده‌اند که از آن میان رئیس‌جمهور مخاطب بیشتر تذکر (103 فقره) و وزرای دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات مخاطب کمترین تذکر (هر کدام 6 فقره) بوده‌اند. توضیح اینکه از میان 103 تذکر رئیس‌جمهور تنها 10 مورد به عملکرد ایشان بوده و مابقی تذکرات در خصوص عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه ایشان است.

4- تذکرات شفایی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: نمایندگان مجلس نهم از 7 شهریور 1393 الی 6 آذر 1393  جمعا 429 مرتبه به وزار و مسئولان دستگاه‌های اجرایی تذکر شفاهی داده‌اند. رئیس جمهور مخاطب بیشترین تذکر (61 فقره) و وزیر اطلاعات مخاطب کمترین تذکر (1 فقره) بوده اند. توضیح اینکه از میان 61 تذکر ایشان تنها 8 مورد مربوط به عملکرد ایشان بوده و