ثابت شد خامنه ای، خمینی دیگر است؛

مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه فتنه برکات زیادی به همراه داشت ،گفت: بزرگترین برکت این بود که ثابت شد خامنه‌ای، خمینی دیگر است.

به گزارش جام نیوز به نقل از تسنیم، مراسم رونمایی از کتاب «اینجا فتنه‌ای رخ داده است» نوشته وحید یامین‌پور و حسن روزی طلب با حضور مومنی شریف رئیس حوزه هنری، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و جمعی از شخصیت‌های فرهنگی در حوزه هنری برگزار شد.
شریعتمداری در این مراسم با بیان اینکه فتنه ۸۸ بدون کمترین تردید، فتنه‌ای آمریکایی – اسرائیلی بود، گفت: این فتنه اگرچه خسارت‌های فراوانی داشت و واقعه تلخ و رخداد ناگواری بود اما به مصداق آیه قرآن خالی از برکت نبود برکات آن به مراتب بیشتر از زحماتش بود. فتنه و ماجرای آن داستانی است که باید آن را از انتها خواند چرا که بخش‌های پایانی تفسیر روشنی از بخش‌های آغازین به دست می‌دهد.
وی در ادامه با اشاره به حدیث از امام علی(علیه السلام) راجع به فتنه افزود: بحث بر روی فتنه و آگاهی بخشی درباره برکات و نامردی‌های آن تازه بعد از پایان فتنه آغاز می‌شود. اگر ماجرای قیام امام حسین(علیه السلام) بعد از عاشورای ۶۱ فراموش کردنی باشد فتنه هم در مقیاس دیگری قابل فراموش کردن است. اما عبور از این عقبه سخت هم در حال عبور و هم پس از آن عبرت‌هایی دارد.
شریعتمداری با بیان اینکه کتاب «اینجا فتنه‌ای رخ داده است» ارزش فوق‌العاده‌ای دارد، ادامه داد: بسیاری خوش دارند ماجرا را تمام شده تلقی کنند فتنه فصلی ۸ ماهه بود و ۹ دی ایستگاه آخر اما عبرت‌های آن ماندگار است. از این جهت نوشتن کتاب «اینجا فتنه‌ای رخ داده است» مهم تلقی می‌شود.
مدیر مسئول روزنامه کیهان در ادامه با اشاره به برکات فتنه ۸۸ یادآور شد: ما به این فصل ۸ ماهه نیاز داشتیم این فصل برکاتی داشت. نخست آنکه دشمن چون پیروزی خود را قطعی می‌دانست همه آنچه که در چنته داشت به میدان آورد و چون نمی‌دانست چه در پیش است همه را سوزاند در این مدت موضع بسیاری شناسایی شد؛ منظور از بهایی‌ها،؛ مارکسیست‌ها و منافقان که نشسته پاکند، نیست بلکه منظور از نیروهایی است که طی ۲۰ سال در جای جای نظام جاسازی شده بودند.
به گزارش جام نیوز به نقل از تسنیم، مراسم رونمایی از کتاب «اینجا فتنه‌ای رخ داده است» نوشته وحید یامین‌پور و حسن روزی طلب با حضور مومنی شریف رئیس حوزه هنری، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و جمعی از شخصیت‌های فرهنگی در حوزه هنری برگزار شد.
شریعتمداری در این مراسم با بیان اینکه فتنه ۸۸ بدون کمترین تردید، فتنه‌ای آمریکایی – اسرائیلی بود، گفت: این فتنه اگرچه خسارت‌های فراوانی داشت و واقعه تلخ و رخداد ناگواری بود اما به مصداق آیه قرآن خالی از برکت نبود برکات آن به مراتب بیشتر از زحماتش بود. فتنه و ماجرای آن داستانی است که باید آن را از انتها خواند چرا که بخش‌های پایانی تفسیر روشنی از بخش‌های آغازین به دست می‌دهد.
وی در ادامه با اشاره به حدیث از امام علی(علیه السلام) راجع به فتنه افزود: بحث بر روی فتنه و آگاهی بخشی درباره برکات و نامردی‌های آن تازه بعد از پایان فتنه آغاز می‌شود. اگر ماجرای قیام امام حسین(علیه السلام) بعد از عاشورای ۶۱ فراموش کردنی باشد فتنه هم در مقیاس دیگری قابل فراموش کردن است. اما عبور از این عقبه سخت هم در حال عبور و هم پس از آن عبرت‌هایی دارد.
شریعتمداری با بیان اینکه کتاب «اینجا فتنه‌ای رخ داده است» ارزش فوق‌العاده‌ای دارد، ادامه داد: بسیاری خوش دارند ماجرا را تمام شده تلقی کنند فتنه فصلی ۸ ماهه بود و ۹ دی ایستگاه آخر اما عبرت‌های آن ماندگار است. از این جهت نوشتن کتاب «اینجا فتنه‌ای رخ داده است» مهم تلقی می‌شود.
مدیر مسئول روزنامه کیهان در ادامه با اشاره به برکات فتنه ۸۸ یادآور شد: ما به این فصل ۸ ماهه نیاز داشتیم این فصل برکاتی داشت. نخست آنکه دشمن چون پیروزی خود را قطعی می‌دانست همه آنچه که در چنته داشت به میدان آورد و چون نمی‌دانست چه در پیش است همه را سوزاند در این مدت موضع بسیاری شناسایی شد؛ منظور از بهایی‌ها،؛ مارکسیست‌ها و منافقان که نشسته پاکند، نیست بلکه منظور از نیروهایی است که طی ۲۰ سال در جای جای نظام جاسازی شده بودند.